Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti proizvodnje u nerazvijenoj općini Belišće

Kratki opis projekta: Dana 21.10.2021. poduzeće Weldex d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti proizvodnje u nerazvijenoj općini Belišće“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0390. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Weldex d.o.o. će provedbom ovog projekta izvršiti ulaganje u povećanje svojih proizvodnih kapaciteta, odnosno u nove strojeve i softver kojima će optimizirati proizvodnju te u novi skladišni prostor. Navedena investicija će pridonijeti ostvarivanju uvjeta za digitalnu i zelenu tranziciju te ispunjenju poslovnih ciljeva poduzeća: rast konkurentnosti, rast prihoda od prodaje i izvoza, povećanje produktivnosti i proizvodne efikasnosti, rast broja zaposlenih te povećanje učinkovitosti djelatnika. Ciljne skupine projekta su zaposlenici poduzeća te klijenti poduzeća u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje za 26% do 2025. godine, rast izvoza za 26% do 2025. godine, povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda i širenje ponude proizvodnog asortimana, otvaranje 6 novih radnih mjesta do 2025. godine, uvođenje softvera za digitalizaciju poslovnih procesa, uvođenje novih strojeva za povećanje automatizacije proizvodnih procesa, smanjenje otpada u procesu proizvodnje te ušteda energije po jedinici proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast izvoza
  • Otvaranje 6 novih radnih mjesta
  • Širenje ponude proizvodnog asortimana
  • Smanjenje otpada u procesu proizvodnje
  • Ušteda energije po jedinici proizvoda

Ukupna vrijednost projekta: 12.590.250,36 kn
EU sufinanciranje projekta: 4.488.569,34 kn
Razdoblje provedbe projekta: 16.08.2021. do 16.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija:
Dario Šimić, mail: dario.simic@weldex.hr, tel: + 385 98 188 3643

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=22f5cbd5-fbc3-43c3-850d-99516946bece

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Weldex d.o.o.

EnglishGerman